dimarts, 1 de desembre de 2009

Declaració del Mil·leni

Vaig aprendre molt i em vaig reafirmar en allò que ja creia. La setmana passada vaig assistir a un curset impartit per Assamblea per la Pau a la Universitat d´Alacant que tractava sobre els reptes dels objectius de desenvolupament global, atenent a la Declaració del Mil·leni de l´any 2000. Vam tractars afers tan interessants com els objectius de desenvolupament, les trampes del comerç internacional, el deute públic extern dels països pobres així com tota mena de propostes, iniciatives o experiències tendents a millorar aquesta situació.

L´any 2000, sota l´ auspici de Nacions Unides, 189 països, entre ells l´Estat Espanyol, signen la Declaració del Mil·leni, compremetent-se a aconseguir, per a l´any 2015, els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, com un primer pas per a reduir la pobresa i convertir el dret al desenvolupament en una realitat pera tots i totes.

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni plantegen metes mínimes i realistes, emmarcades en els drets humants. No obstant, nou anys després, els Objectius corren el risc de no ser assolits si el compromís mundial no s´intensifica. Probablement siga un poc redundant i repetitiu, però convé recordar les disposicions, per a que no se´ns oblide. Per a que recarreguem el nostre compromís.

- Objectiu 1: erradicar la pobresa extrema i la fam.

 • Reduir a la meitat entre 1990 i 2015 el percentatge de persones amb ingressos inferiors a un dòlar.
 • Assolir la plena ocupació i productiva, i el treball decent per a tothom, incloses les dones i els joves.
 • Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, el percentatge de persones que patisquen fam
- Objectiu 2: assolir l´ensenyament primari universal.
 • Vetlar per a que, a l´any 2015, els xiquets i xiquetes de tot el món puguen finalitzar un cicle complet d´ensenyament primari.
- Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres i l´autonomia de la dona.
 • Eliminar les desigualtats entre els gèneres a l´ensenyament primari i secundari, preferiblement per a l´any 2005, i a tots els nivells de l´ensenyament abans de la fi de l´any 2015.
- Objectiu 4: Reduir la mortalitat infantil.
 • Reduir en 2/3 parts, entre 1990 i 2015, la mortalitat dels xiquets i xiquetes menors de 5 anys.
- Objectiu 5: Millorar la salut materna.
 • Reduir, entre 1990 i 2015, la mortalitat materna en 3/4 parts.
 • Assolir, per a 2015, l´accés universal a la asalut reproductiva.
- Objectiu 6: Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties.
 • Haver detingut i començat a reduir, per a l´any 2015, la propagació del VIH/SIDA.
 • Assolir, per a 2010, l´ accés universal al tractament de la infecció per VIH a aquells que ho necessiten.
 • Haver començat a reduir, per a l´any 2015, la incidència del paludisme i altres malalties greus.
- Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
 • Incorporar els principis del desenvolupament sostenible en les polítiques i els programes nacionals i invertir la pèrdua de recursos del medi ambient.
 • Rreduir la pèrdua de diversitat biològica assolint, per a 2010, una reducció en la taxa de pèrdua.
 • Reduir a la meitat, per a l´any 2015, el percentatge de persones que manquen d´accés sostenible a aigua potable.
- Objectiu 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.
 • Desenvolupar encara més un sistema comercial i financer obert, basat en normes, previsible i no discriminatori. S´inclou el compromís d´aconseguir una bona gestió dels afers públics i la reducció de la pobresa, en cada país i en el pla internacional.
 • Atendre les necessitats especials dels països menys avançats. S´inclou l´accés lliure d´aranzels i quotes de les exportacions dels països menys avançats, el programa millorat d´alleujament del deute dels països pobres molt endeutats, la cancel·lació del deute bilateral oficial, i la concessió d´una assistència per al desenvolupament més generosa als països que hagen expressat la seua determinació de reduir la pobresa.
 • Atendre les necessitats especials dels països sense litoral i dels xicotets Estats insulars en desenvolupament.
 • Encarar de manera general els problemes del deute dels països en desenvolupament amb mesures nacionals i internacionals amb la finalitat de fer el deute sostenible a llarg termini.
 • En cooperació amb les empreses farmacèutiques, proporcionar accés als medicaments essencials en els països en desenvolupament.
 • En col·laboració amb el sector privat, vetlar per a que es puguen aprofitar els beneficis de les noves tecnologies, en particular de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

Anem per bon camí?

1 comentari:

d. Alemany ha dit...

.. .
Anem per bon camí?
.. .

¿tu que creus?
jo ho veig prou negre, tant com per a que al 2050 s'hagen complit la mitat dels objectius..

bon tema! i bon blog agustí!dw